Studium a práce v zahraničí
Zdroje informací o němčině
Mapa

Organizace a instituce

Oficiální stránky organizací pomáhajících při studiu němčiny, při práci v německy mluvících zemích, jazykové certifikační autority, asociace pro podporu jazykového vzdělávání ad.