Učitelé němčiny

Vyberte si vhodného učitele němčiny podle jeho doporučení od studentů, místa výuky a nabídky kurzů, ve kterých učí. Využijte kontaktního formuláře ke zjištění dostupnosti lektora. Pokud bude lektor k dispozici, domluvte si náslechovou hodinu.

Ondřej Sirotek

Český lektor

Lektor anglických a německých kurzů

Mgr. Jana Růžičková

němčina

Vynikající a velmi oblíbená lektorka němčiny.

Lysann Poláčková Schönherr

Budete se učit německy s rodilou mluvčí. Zlepšíte se v komunikaci, rozšíříte si slovní zásobu, ale i znalosti gramatiky.

„Chtěla bych své studenty podpořit v tom, aby našli svůj individuální způsob učení a tím byli dlouhodobě úspěšní při osvojování německého jazyka. Moje nadšení a motivaci bych ráda předávala studentům dál a chtěla bych, aby je učení němčiny bavilo.“

TIP Na oborovém portálu Jazykovky.cz najdete: Jazykové kurzy > Jazykové kurzy němčiny

Tereza

Lektorka němčiny

Tereza je součástí učitelského týmu od úplného začátku. Umí pracovat jak s úplnými začátečníky, tak s těmi nejpokročilejšími studenty. Dlouholetou praxi má v překladatelství, specializuji se mimo jiné na konkrétní obory v oblasti práva a ekonomie.

Míša

Lektorka němčiny

Míša je vždy dobře naladěná a svou věčně dobrou náladu přenáší i na studenty. Skvěle dokáže vysvětlit látku a dodat studentům potřebnou sebedůvěru. Vede také komunikační hodiny pro začátečníky.

Marek Halo

Český lektor

Lektor německých kurzů

Markéta

Lektorka němčiny Markéta

Jazyky jsou již od dětství Markétinou největší zálibou, proto také mluví anglicky, německy a francouzsky. Práce učitelky ji baví hlavně kvůli tomu, že může způsob, jakým se jazyky v různých zemích naučila, aplikovat i na své studenty.

Christian Fascendini

lektor němčiny, který Vám dokáže, že "Deutsch macht Spass!"

rodilý mluvčí (Švýc.)
„Líbí se mi, když vidím, že jsou studenti motivovaní, a rád pomáhám. Obecně bývá naše komunikace velice zajímavá a inspirující a já věřím, že spontánní a přizpůsobivé hodiny vedou k výraznějšímu zapamatování. Proto při hodinách studenty nechávám, aby nacházeli cestu hlavně sami, a vedu je, jen když je to nezbytně nutné. Také se snažím připravovat témata, která jsou jim blízká, protože je pak konverzace mnohem bohatší. (A můžu do ní schovat gramatiku. :-)“

Daniela Burianová

Český lektor

Lektor německých kurzů

TIP Na Jazykovky.cz najdete všechny Jazykové školy

Eliška Pekárková

lektorka pro němčinu zapálená tělem i duší

„Výuka němčiny je pro mě velmi zajímavá a obohacující zkušenost. Snažím se, aby studenti měli možnost co nejvíce hovořit, abychom mohli společně sledovat jejich pokrok. Ráda jim předávám své zkušenosti s dlouhodobým pobytem v zahraničí a využívám své zkušenosti z práce v česko-německém prostředí. Ve svých hodinách se věnuji konverzaci, gramatice, reáliím a ráda pracuji s písničkami a filmem.“

Andrea Lerchová

lektorka, která vám ukáže, že němčina může být krásná

„Na učení se mi nejvíc líbí, že můžu někomu obohatit a usnadnit život tím, že mu pomůžu osvojit si cizí jazyk. Němčina je podle mě krásná, a díky učení to můžu ukázat i ostatním. Nejdůležitější pro mě je, aby se na mých hodinách studenti cítili uvolněně a nebáli se dělat chyby. Snažím se vytvořit příjemnou atmosféru, kdy se studenti nemusí bát zapojovat do konverzace či jiných aktivit. A protože každý student se potřebuje zdokonalit v něčem jiném, snažím se každému vyjít vstříc.“

Dan

Mladý a přátelský lektor

I když je velmi mladý, patří Dan mezi nejvíce chválené lektory. Učí také švédštinu a finštinu. Dan kombinuje přátelskou povahu, aktivní přístup k výuce, nadšení do práce a nápaditost.

Lucie

Lektorka německého jazyka, ovládá překlady i tlumočení

Naše lektorka Lucie je přátelská, příjemná a temperamentní. Dokáže se Vám přizpůsobit a neustále se vzdělává v novinkách, technologiích, navštěvuje různé semináře a hlavně výuka je jejím koníčkem.

Kateřina

Pečlivá, poctivá, harmonická, vychází z vlastních zkušeností při učení němčiny

Je pečlivá, poctivá, harmonická, vychází z vlastních zkušeností při učení němčiny, kombinuje intenzivní a korektní užívání gramatiky a
konverzace, přizpůsobuje tempo výuky schopnostem studentů.

Volker

Jako rodilý mluvčí se podílel na různých audio produkcích v oblasti turistiky a také na vytváření výukových materiálů

Studium Berlín, kde studoval germanistiku a skandinavistiku.
Dále studium na univerzitách v Oslo a Hamburku.
Absolvent s magisterským titulem.
V Brně žije více jak 15 let.
​Je to špičkový lektor, překladatel a korektor.
Jeho kurzy absolvovalo úspěšně desítky spokojených studentů.
Jako rodilý mluvčí se podílel na různých audio produkcích v oblasti turistiky a firemních prezentací a také na vytváření výukových materiálů.

TIP Poslední zlevněná místa v kurzech najdete na: SlevyKurzu.cz > Kurz němčiny

Kateřina

Empatická, naslouchající lektorka Katka, která má za sebou desítky spokojených studentů

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno – získán certifikát Goethe-Institutu z NJ – Zentrale Oberstufenprüfung (znalosti na úrovni C2), 2009

Jazykové centrum Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, SRN – získán certifikát z NJ – Mittelstufe II (znalosti na úrovni C1), 2007

Jarmila

Příjemná lektorka němčiny a češtiny

Jarmila se specializuje na výuku německého jazyka a českého jazyka pro cizince. Dále také na přípravu studentů na certifikáty, maturitu a pracovní pohovor.