Učitelé němčiny

Vyberte si vhodného učitele němčiny podle jeho doporučení od studentů, místa výuky a nabídky kurzů, ve kterých učí. Využijte kontaktního formuláře ke zjištění dostupnosti lektora. Pokud bude lektor k dispozici, domluvte si náslechovou hodinu.

Ondřej Sirotek

Český lektor

Lektor anglických a německých kurzů

Mgr. Jana Růžičková

němčina

Vynikající a velmi oblíbená lektorka němčiny.

Míša

Lektorka němčiny

Míša je vždy dobře naladěná a svou věčně dobrou náladu přenáší i na studenty. Skvěle dokáže vysvětlit látku a dodat studentům potřebnou sebedůvěru. Vede také komunikační hodiny pro začátečníky.

TIP Na oborovém portálu Jazykovky.cz najdete: Jazykové kurzy > Jazykové kurzy němčiny

Tereza

Lektorka němčiny

Tereza je součástí učitelského týmu od úplného začátku. Umí pracovat jak s úplnými začátečníky, tak s těmi nejpokročilejšími studenty. Dlouholetou praxi má v překladatelství, specializuji se mimo jiné na konkrétní obory v oblasti práva a ekonomie.

Marek Halo

Český lektor

Lektor německých kurzů

Markéta

Lektorka němčiny Markéta

Jazyky jsou již od dětství Markétinou největší zálibou, proto také mluví anglicky, německy a francouzsky. Práce učitelky ji baví hlavně kvůli tomu, že může způsob, jakým se jazyky v různých zemích naučila, aplikovat i na své studenty.

Christian Fascendini

lektor němčiny, který Vám dokáže, že "Deutsch macht Spass!"

rodilý mluvčí (Švýc.)
„Líbí se mi, když vidím, že jsou studenti motivovaní, a rád pomáhám. Obecně bývá naše komunikace velice zajímavá a inspirující a já věřím, že spontánní a přizpůsobivé hodiny vedou k výraznějšímu zapamatování. Proto při hodinách studenty nechávám, aby nacházeli cestu hlavně sami, a vedu je, jen když je to nezbytně nutné. Také se snažím připravovat témata, která jsou jim blízká, protože je pak konverzace mnohem bohatší. (A můžu do ní schovat gramatiku. :-)“

Daniela Burianová

Český lektor

Lektor německých kurzů

Eliška Pekárková

lektorka pro němčinu zapálená tělem i duší

„Výuka němčiny je pro mě velmi zajímavá a obohacující zkušenost. Snažím se, aby studenti měli možnost co nejvíce hovořit, abychom mohli společně sledovat jejich pokrok. Ráda jim předávám své zkušenosti s dlouhodobým pobytem v zahraničí a využívám své zkušenosti z práce v česko-německém prostředí. Ve svých hodinách se věnuji konverzaci, gramatice, reáliím a ráda pracuji s písničkami a filmem.“

TIP Na Jazykovky.cz najdete všechny Jazykové školy

Andrea Lerchová

lektorka, která vám ukáže, že němčina může být krásná

„Na učení se mi nejvíc líbí, že můžu někomu obohatit a usnadnit život tím, že mu pomůžu osvojit si cizí jazyk. Němčina je podle mě krásná, a díky učení to můžu ukázat i ostatním. Nejdůležitější pro mě je, aby se na mých hodinách studenti cítili uvolněně a nebáli se dělat chyby. Snažím se vytvořit příjemnou atmosféru, kdy se studenti nemusí bát zapojovat do konverzace či jiných aktivit. A protože každý student se potřebuje zdokonalit v něčem jiném, snažím se každému vyjít vstříc.“

Dan

Mladý a přátelský lektor

I když je velmi mladý, patří Dan mezi nejvíce chválené lektory. Učí také švédštinu a finštinu. Dan kombinuje přátelskou povahu, aktivní přístup k výuce, nadšení do práce a nápaditost.

Lucie

Lektorka německého jazyka, ovládá překlady i tlumočení

Naše lektorka Lucie je přátelská, příjemná a temperamentní. Dokáže se Vám přizpůsobit a neustále se vzdělává v novinkách, technologiích, navštěvuje různé semináře a hlavně výuka je jejím koníčkem.

Kateřina

Pečlivá, poctivá, harmonická, vychází z vlastních zkušeností při učení němčiny

Je pečlivá, poctivá, harmonická, vychází z vlastních zkušeností při učení němčiny, kombinuje intenzivní a korektní užívání gramatiky a
konverzace, přizpůsobuje tempo výuky schopnostem studentů.

Volker

Jako rodilý mluvčí se podílel na různých audio produkcích v oblasti turistiky a také na vytváření výukových materiálů

Studium Berlín, kde studoval germanistiku a skandinavistiku.
Dále studium na univerzitách v Oslo a Hamburku.
Absolvent s magisterským titulem.
V Brně žije více jak 15 let.
​Je to špičkový lektor, překladatel a korektor.
Jeho kurzy absolvovalo úspěšně desítky spokojených studentů.
Jako rodilý mluvčí se podílel na různých audio produkcích v oblasti turistiky a firemních prezentací a také na vytváření výukových materiálů.

Kateřina

Empatická, naslouchající lektorka Katka, která má za sebou desítky spokojených studentů

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno – získán certifikát Goethe-Institutu z NJ – Zentrale Oberstufenprüfung (znalosti na úrovni C2), 2009

Jazykové centrum Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg, SRN – získán certifikát z NJ – Mittelstufe II (znalosti na úrovni C1), 2007

TIP Poslední zlevněná místa v kurzech najdete na: SlevyKurzu.cz > Kurz němčiny

Lysann Poláčková Schönherr

Budete se učit německy s rodilou mluvčí. Zlepšíte se v komunikaci, rozšíříte si slovní zásobu, ale i znalosti gramatiky.

„Chtěla bych své studenty podpořit v tom, aby našli svůj individuální způsob učení a tím byli dlouhodobě úspěšní při osvojování německého jazyka. Moje nadšení a motivaci bych ráda předávala studentům dál a chtěla bych, aby je učení němčiny bavilo.“

Jarmila

Příjemná lektorka němčiny a češtiny

Jarmila se specializuje na výuku německého jazyka a českého jazyka pro cizince. Dále také na přípravu studentů na certifikáty, maturitu a pracovní pohovor.