Studium a práce v zahraničí
Zdroje informací o němčině
Mapa

Německá gramatika

Stránky věnované vysvětlení německé gramatiky. Časování sloves, užití rodů, tvorba pasiva nebo pravidla podmínkových vět, toť obsahem. Mimo to navíc obligátní procvičování gramatiky německého jazyka.