Němčina v Ústí nad Labem

Seznam překladatelů, tlumočníků v Ústí nad Labem, kteří vám s němčinou pomohou.

25. 8. 2017 | posledni aktualizace

Překladatelé, tlumočníci a korektoři němčiny v Ústí nad Labem

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů v Ústí nad Labem s hodnocením zákazníků. …  Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout. 

Bc. Martina Eisner

Ústí nad Labem-Střekov | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština
  • Důležité oznámení

    Přijímám zakázky z celé oblasti ČESKÉ REPUBLIKY. Předání je možné také elektronickou formou (e-mailem) anebo doporučenou poštou (dodání zpravidla do 2 dnů od podání) Vše společně domluvíme - Těším se na Vás :)

Překlady a tlumočení

pro NĚMECKÝ JAZYK

 

Garantuji kvalitu, pečlivost a spolehlivost. Německým jazykem se zabývám již několik let a mám k němu velice blízko. Kladu důraz na to, aby byl překlad co nejpřesnější. V případě potřeby odbornosti a korekce, konzultuji s rodilým mluvčím. Provádím překlady všeho druhu, nejčastěji smlouvy, úřední a právní texty, bezpečnostní a technické listy, návody, letáky a novinové články. Svou práci dělám ráda, snažím se stále sebevzdělávat a především usilovně pracovat na prohlubování svých jazykových znalostí ve všech oborech.

TIP Vyberte si nejlepší překladatele němčiny: Překlady němčiny >Překlady němčiny Ústí nad Labem