Mapa

Němčina v Ústí nad Labem

Seznam překladatelů a tlumočníků v Ústí nad Labem, kteří vám s němčinou pomohou.

Překladatelé,tlumočníciakorektořiněmčinyvÚstínadLabem

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů v Ústí nad Labem s hodnocením zákazníků. Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout.

Bc. Martina Eisner

Ústí nad Labem-Střekov | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština
  • Důležité oznámení

    Pomohu Vám při nemoci s poj.(Kranken­kasse),přeložím potvrzení od lékaře,na přání zařídím obálky,lístky, dodejky a pošlu za Vás.Sestavíme žádosti,odovědi, odvolání,vyplníme formuláře(Fami­lienkasse, Kindergeld)Vše společně domluvíme. Těším se na Vás :)

Překlady a tlumočení

pro NĚMECKÝ JAZYK

 

Garantuji kvalitu, pečlivost a spolehlivost. Německým jazykem se zabývám již několik let a mám k němu velice blízko. Kladu důraz na to, aby byl překlad co nejpřesnější. V případě potřeby odbornosti a korekce, konzultuji s rodilým mluvčím. Provádím překlady všeho druhu, nejčastěji smlouvy, úřední a právní texty, bezpečnostní a technické listy, návody, letáky a novinové články. Svou práci dělám ráda, snažím se stále sebevzdělávat a především usilovně pracovat na prohlubování svých jazykových znalostí ve všech oborech.

TIP Vyberte si nejlepší překladatele němčiny: Překlady němčiny >Překlady němčiny Ústí nad Labem