Tlumočení němčiny v Turnově

Překladatelské agentury, tlumočníci němčiny, soudní tlumočníci němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Turnově nabízející tlumočení německého jazyka.

Ing. Adrian Palme - překlady a tlumočení v německém jazyce

Turnov | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: Čeština

Překladatelské a tlumočnické služby

v německém jazyce

 

Na kvalitě tlumočení do značné míry závisí úspěch akce – ať již se jedná o obchodní jednání či o nákladně zorganizovaný workshop či konferenci.
Jako tlumočník pro své zákazníky ze sebe vydávám maximum. Studie ukázaly, že míra stresu kabinového tlumočníka se blíží stresu pilota dopravního letounu. A proto mne jako každého jiného po úšpěšné akci potěší projev uznání, jako třeba od zákazníka R.B., který mi po náročném několikahodinovém jednání s majitelem firmy odmítající dostát svým závazkům řekl: Pane Palme, vy jste nám právě zachránil 15 miliónů. Ten Z. nechtěl zaplatit. Ale jenom díky tomu, že jste tak plynně tlumočil, jsem se mohl soustředit jenom na to, co jsem mu chtěl říci. Dokonce mi chvílemi připadalo, že sám mluvím německy, jak to šlo rychle. Vy jste na něj dokonce zvyšoval hlas, když já jsem křičel. A to, že jste v přestávkách na kávu rovnou přeložil protokol a uznání dluhu, které jste panu Z. hned poslal z počítače faxem, takže ho musel před námi bez vytáček podepsat, to ho dorazilo…