Překlady němčiny v Turnově

Překladatelské agentury, překladatelé němčiny, soudní překladatelé němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Turnově nabízející překlady německého jazyka.

Ing. Adrian Palme - překlady a tlumočení v německém jazyce

Turnov | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: Čeština

Překladatelské a tlumočnické služby

v německém jazyce

 

Jaké typy překladů Vám mohu nabídnout?
Od běžné korespondence, přes návody ke strojům a zařízením až po mnohasetstránkové podklady pro tématická školení pracovníků autoservisů. Od soupisů výkonů až po předávací protokoly. Od rodných listů až po smlouvy o dílo. Anebo máte zájem o lokalizaci softwaru?

Kalkulaci překladu provádím v normostranách podle cílového textu nebo při použití Tradosu na základě výchozího počtu slov.

V Tradosu používám překladovou paměť dodanou zákazníkem nebo na přání zákazníků vytvářím paměti vlastní, které při dlouhodobé spolupráci představují významnou úsporu času i financí.

Z CAT nástrojů mohu vedle Tradosu nabídnout i použití programů Transit a Across.