Překlady němčiny ve Strakonicích

Překladatelské agentury, překladatelé němčiny, soudní překladatelé němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků ve Strakonicích nabízející překlady německého jazyka.

Ing. Miroslava Habartová-Soudní překladatel a tlumočník-NĚMČINA

Strakonice | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština
 • Výhodná akce!

  Ověřené překlady dokumentů – expresní vyhotovení bez přirážky!!! Možnost zaslání na dobírku!

Soudní překladatelka

a tlumočnice němčiny

 

Soudní překlady

provádím ověřené překlady dokladů a dokumentů.

Překládám:
● notářské zápisy
● zakladatelské listiny
● smlouvy kupní,nájemní a jiné
● kolaudační rozhodnutí
● výpisy z obchodního rejstříku

● rodné listy
● oddací listy
● živnostenské listy
● výpisy z rejstříku trestů
● maturitní vysvědčení
● diplomy
● výuční listy
● lékařské zprávy

● a samozřejmě i další dle požadavků

Technické překlady

díky technickému vzdělání a dlouholeté praxi v překládání technických textů v oborech

 • strojírenství,
 • automatizace,
 • jaderná energetika,
 • fotovoltaické elektrárny,
 • automobilový průmysl,
 • stavebnictví,
 • zemědělské stroje a výroba,
 • papírenská výroba, dřevozpracující průmysl, atd)

Překládám:
● manuály
● technické listy
● normy
● technologické postupy
● software

Překlady běžných textů:

● lokalizace webových stránek
● smlouvy a právní dokumenty
● ekonomické a účetní dokumenty
● obchodní texty a korespondence
● reklamní materiály

Překlady předávám zpracované ve WORDu, PDF, EXCELu, Power Poinu, v papírové podobě, zasílám mailem nebo na CD-nosiči včetně obrázků a tabulek. Možnost zpracování ve všech formátech.