Překlady němčiny v Kraslicích

Překladatelské agentury, překladatelé němčiny, soudní překladatelé němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Kraslicích nabízející překlady německého jazyka.

Eva Čižíková

Kraslice | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: Čeština

Překlady, tlumočení a korektury

češtiny, němčiny

 

Kromě osobních dokumentů, dále obchodních a ekonomických dokumentů, běžně překládám také právní dokumenty :

 • Notářské listiny
 • Osvědčení
 • Protokoly
 • Rozhodnutí soudu
 • Vyjádření
 • Výpisy z rejstříků
 • Žaloby
 • Znalecké posudky
 • Zplnomocnění
 • Smlouvy
 • Pojišťovací dokumentace.