Překlady němčiny v Bělkovicích-Lašťanech

Překladatelské agentury, překladatelé němčiny, soudní překladatelé němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Bělkovicích-Lašťanech nabízející překlady německého jazyka.

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Němčina - překlady a tlumočení

kvalitně - rychle - spolehlivě s 20letou praxí

 

Překládám z/do němčiny – pro firmy i soukromé osoby.

 • Specializuju se na technickou dokumentaci, návodky, zkušební plány, směrnice, projektovou dokumentaci, kupní smlouvy apod., dále soukromou i obchodní korespondenci, reklamní a inzertní texty – prostě, co je potřeba.
 • V případě potřeby dohledávám a porovnávám odkazy na internetu tak dlouho, dokud nejsem přesvědčená o správnosti zvoleného pojmu.
 • Pro firmy i soukromé osoby

Překládala jsem např.

 • textové stavební prvky k softwaru pro tiskárny,
 • dokumentaci ke kotlům na uhlí,
 • dokumentaci k záchytným sněhovým systémům pro automobily,
 • doplňující výkresovou dokumentaci
 • dokumentaci ke stavbě distribučního centra nákupního řetězce – systém měřicí/řídicí/re­gulační techniky, topná zařízení, vzduchotechnika, sanitární zařízení, elektrotechnická zařízení, rozdělovače, zásobování energií, osvětlení, požární signalizace, zařízení chladírenské techniky a instalace, dráhy, potrubí, izolace, atd.
 • management review, zprávy z auditů, výroční zprávy
 • směrnice – např. kontrola zahraničního obchodu, využívání IT-technologií, cestovní náklady, etický kodex, finanční příspěvky, nákup
 • popisy pracovních pozic
 • technickou dokumentaci a návod k použití zajišťovacího systému
 • položkové rozpočty silničních staveb, soupisy stavebních prací
 • společenské smlouvy
 • tiskové zprávy ze sportovních akcí
 • smlouvy o dílo
 • stavební povolení, technické zprávy, geotechnické posudky, plány k výstavbě rodinného domu, úřední dokumentaci ke stavbě, průkaz energetické náročnosti budov

Štěpánka Podlešáková – překlady z němčiny

Plzeň 2-Slovany | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština
 • Trošku nestíhám

  přijímám jen zakázky s delším termínem.

Překlady z němčiny

Mgr. Štěpánka Podlešáková

 

Nabízím překlady textů z němčiny do češtiny v následujících oborech:

 • soudobá literatura a aktuální společenská témata
 • beletrie, články, reportáže
 • vzdělávání, (raná) výchova, pedagogika, práce s dětmi a mládeží, zejména jazykové, občanské a interkulturní vzdělávání a mediální výchova
 • historie, sociologie, kulturní a sociální antropologie
 • přeshraniční projekty
 • turismus, cestování, putování, migrace
 • kultura, literatura, divadlo, film, festivaly
 • propagační materiály
 • dopisy, e-maily, životopisy
 • titulky k videím

Kvalita překladu je pro mě zásadní, proto nenabízím překladatelské služby „rychle a levně“, ale v odpovídajícím časovém rozmezí a za odpovídající ceny. Každému překladu se intezivně věnuji, rešeršuji co možná rozsáhle pojmy a související informace, abych překlad zasadila do správného rámce. Proto při zadávání překladu počítejte s tím, že co se rozsahu týče, přeložím v zásadě 5 normostran denně (1 NS = 1 800 znaků).

Jsem přesvědčená, že jazykově nadaní rodilí mluvčí mají větší cit pro svůj mateřský jazyk, proto překlady z češtiny do němčiny vždy dávám ke korektuře rodilému mluvčímu německého jazyka.