Překladatelské firmy Březno (okres Mladá Boleslav) dělající němčinu

Překladatelské firmy Březno (okres Mladá Boleslav) nabízející pro německý jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Mgr. Andrea Fiedlerová (roz. Dőrmerová)

Březno | Překladatel | Mateřský jazyk: Čeština

Soudní překladatelka

a tlumočnice němčiny

 

Zajištění kvality služeb
Mojí snahou je poskytovat kvalitní služby, a proto vše pečlivě kontroluji, ověřuji termíny, nejasnosti či odbornou terminologii konzultuji s klienty, případně se obrátím na odborníky.
Neustálá informovanost zákazníka
Texty k překladu přijímám e-mailem, poštou, osobně. Vše záleží na dohodě ze zákazníkem. Zákazníka průběžně informuji o stavu překladu (e-mailem, telefonicky, sms). Ihned po vyhotovení překladu zasílám zákazníkovi.
Odpovědnost
Dlouholetá praxe v automobilovém průmyslu mne naučila velice dbát na přesnost, včasnost a odpovědnost. Přijímám jen zakázky, o kterých vím, že mohu zajistit jejich kvalitu (terminologie, termíny, přesnost aj.).
Překlady se soudním ověřením
Překlady mohu osobně soudně ověřit.
Pozitivní přístup
Dobře odvedená práce mne vždy velmi potěší. A navíc mne má práce velice baví a věřím, že s úsměvem jde všechno lépe.