Mapa

Němčina v Přibyslavi

Seznam překladatelů a tlumočníků v Přibyslavi, kteří vám s němčinou pomohou.

Překladatelé,tlumočníciakorektořiněmčinyvPřibyslavi

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů v Přibyslavi s hodnocením zákazníků. Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout.

Mgr. Petra Gallová, DiS.

Přibyslav | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: Čeština

Překlady a tlumočení

český / německý jazyk

 

Nabízím:

  • oboustranné překlady NJ-ČJ a ČJ-NJ či korektury
  • v odvětvích od ekonomie přes stavebnictví k technologii, literatura a hudba
  • obchodní smlouvy, cenové nabídky
  • návody k obsluze, schémata elektro
  • specializace na bioplynové stanice
  • smlouvy, jídelní lístek, e-mail ze zahraničí
  • tlumočení v malé společnosti

Zaručuji:

  • spolehlivost a pečlivost
  • splnění termínu

Anna Šnýdlová

Přibyslav | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: Čeština

Překlady a tlumočení

němčiny, češtiny, ruštiny

 

Všestranné zázemí vzdělané osobnosti s rozhledem v humanitních i technických oborech garantuje žádoucí jazykovou, stylistickou i odbornou úroveň překladů z mnoha oborů.
Praktické zkušenosti s vedením poboček zahraničních firem umožňují chápat a respektovat potřeby zákazníků.
Není malých překladů – i těm zdánlivě nejobyčejnějším věnujeme patřičnou pozornost.

TIP Vyberte si nejlepší překladatele němčiny: Překlady němčiny >Překlady němčiny Přibyslav