Mapa

Jazykové zkoušky z němčiny

  • SJZ z němčiny - Státní jazyková zkouška z němčiny - Zkoušky dokládající střední až pokročilou úroveň v němčině pořádané českými jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky na úrovních B2 až C2. Zahrnují zkoušku základní neboli "malou státnici", zkoušku všeobecnou neboli "velkou státnici" a speciální zkoušky pro obor překladatelský a tlumočnický. Zkoušky platné v ČR, v zahraničí uznávány nejsou.
  • Osvědčení o základní znalosti jazyka německého - Doklad o dosažení úrovně B1 v němčině vydávaný českými jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky. Osvědčení je platné v ČR, v zahraničí není uznáváno.
  • Goethe-Zertifikat - Německé jazykové certifikáty z všeobecné němčiny dostupné pro 6 úrovní od Start Deutsch 1 přes dřívější Zertifikat Deutsch po Großes Deutsches Sprachdiplom. Mají písemnou i ústní část a v nižších pokročilostech varianty přizpůsobené pro děti a mládež.
  • ÖSD - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch / Österreich, Schweiz, Deutschland - Rakouské jazykové diplomy rozčleněné do 6 pokročilostí testují všeobecnou psanou i mluvenou němčinu. Pro děti a mládež jsou v nabídce přizpůsobené verze, pro dospělé zase verze certifikátu v nejvyšší pokročilosti zaměřená na obchodní němčinu.
  • TestDaF – Der Test Deutsch als Fremdsprache - Zkoušky z němčiny pro akademické prostředí vhodné především pro zájemce o studium na německých univerzitách. Testuje se porozumění mluvenému a psanému slovu, ústní i písemný projev na 3 úrovních od středně pokročilých po pokročilé.
  • WiDaF® – Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft - Zkouška z obchodní němčiny ve dvou úrovních pokrývajících spektrum od začátečníků po pokročilé. Hodnotí se pouze porozumění poslechu a psanému textu výběrem z testových odpovědí, nikoli samostatný ústní ani psaný projev.
  • telc Deutsch - The European Language Certificate Deutsch - Zkoušky z němčiny zahrnující písemnou i ústní část, dostupné pro obecnou němčinu v 6 úrovních. Existuje i varianta zaměřená na obchodní němčinu a profesní varianty pro ošetřovatele, pro lékaře a pro vědecké pracovníky.
  • DSD - Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz - Německý jazykový diplom prověřující porozumění poslechu, písemnou i ústní komunikaci a porozumění textu. K dispozici je ve dvou stupních, jejichž absolvování prokazuje úroveň potřebnou pro zahájení přípravného ročníku před univerzitním studiem nebo vlastního studia na německé či rakouské univerzitě.
  • STANAG 6001 Deutsch - Standardization Agreement 6001 Deutsch - Zkoušky z němčiny pro testování jazykových dovedností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR s písemnou i ústní částí na 2 úrovních pokročilosti.

Kterou jazykovou zkoušku z němčiny zvolit, když jich je v Čechách nabízeno hned několik? Možná jste se už rozhodli pro některou z německých či rakouských univerzit, možná máte v hledáčku jednu z mnoha velkých německých firem, kde je znalost němčiny nezbytností, možná byste si rádi vylepšili kariérní příležitosti ve svém stávajícím zaměstnání, možná jen chcete předběhnout spolužáky a nemuset pak s davem dělat z němčiny maturitu, přijímačky nebo vysokoškolskou zkoušku... Pokud mají Vaše plány takto jasné obrysy, nejlépe uděláte, když si přímo u vyhlédnuté univerzity, firmy či instituce zjistíte, které zkoušky a od které úrovně akceptuje. Jestli to ale zatím takto nalinkované nemáte, zvažte dopředu několik věcí.

Chcete zkoušku z němčiny využít jen v ČR?

Pokud nemáte v úmyslu s certifikátem v kapse vyrazit do zahraničí, můžete si udělat českou státnici, tedy Státní jazykovou zkoušku z němčiny. Úroveň státních jazykových zkoušek byla nedávno standardizována podle Společného evropského referenčního rámce, čímž se v tuzemsku státnice staly srovnatelnými s mezinárodními certifikáty. V ČR lze tak státnicí, ale stejně tak i některým ze zahraničních certifikátů z němčiny uznávaným MŠMT, nahradit profilovou maturitní zkoušku z němčiny (potřebujete mít alespoň úroveň B1) nebo doložit své znalosti němčiny vyžadované na některých pozicích ve státní správě. Státnice i zahraniční certifikáty bývají uznávané při přijímačkách na vysokou, mohou nahradit zápočet nebo semestrální zkoušku z němčiny, někdy dokonce i zkoušku bakalářskou či magisterskou. Pro ty, kteří se chtějí věnovat překladatelské nebo tlumočnické profesi, je určena nejvyšší úroveň Státních jazykových zkoušek z němčiny, tzv. speciální zkoušky pro obor překladatelský a tlumočnický.

Potřebujete certifikát z němčiny platný v zahraničí?

Jestliže potřebujete německým certifikátem zabodovat kdekoli v zahraničí nebo třeba i u pobočky německé firmy sídlící v ČR, je třeba sáhnout po některém z mezinárodně uznávaných certifikátů. Jestli je Vaším cílem Německo, Rakousko anebo třeba Švýcarsko, není příliš zásadní. Díky standardizaci úrovní pokročilosti jsou výsledky různých zkoušek vzájemně porovnatelné. Některé ze zkoušek jsou sice šité na míru konkrétnímu uplatnění v jedné ze zemí, obecně ale převládá napříč německy mluvícími zeměmi spolupráce a vzájemné uznávání zkoušek původem od sousedů. Důležitější tak je zaměření zkoušky.

Použijete němčinu v pracovním, akademickém nebo jiném prostředí?

Kromě univerzálních zkoušek z obecného jazyka jsou oblíbené (a v komerčním sektoru logicky mnohdy preferované) zkoušky zacílené na obchodní němčinu, jako např. ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache DeutschWiDaF® nebo telc Deutsch Beruf. Německé vysoké školy zpravidla vyžadují při vstupu studentů, jejichž mateřským jazykem není němčina, zkoušku dokládající alespoň úroveň C1. Německou specialitou jsou vzdělávací zařízení připravující k vysokoškolskému studiu, tzv. Studienkollegs; pro přijetí k ročnímu studiu Studienkollegs zpravidla vyžadují znalosti alespoň na úrovni B1. Na využití němčiny na akademické půdě se specializují zkoušky TestDaF, telc Deutsch C1 Hochschule či DSD, byť všeobecné zkoušky typu Goethe-Zertifikat a ÖSD jsou pro tyto účely rovněž přijímány. Existují i specializované profesní zkoušky jako telc Deutsch Pflege, určená pro nelékařský zdravotnický personál, nebo telc Deutsch Medizin pro lékaře.

Chcete si nechat otestovat všechny jazykové dovednosti nebo jen některé?

Naprostá většina zkoušek se snaží posoudit všechny čtyři rozlišované jazykové kompetence uchazeče – tedy čtení, poslech, psaní i mluvený projev, čemuž zpravidla odpovídají i jednotlivé části zkoušky věnované porozumění čtenému textu, porozumění poslechu a samostatnému projevu psanému i ústnímu. Výjimkou jsou zkoušky WiDaF®, které zahrnují pouze moduly hodnotící porozumění poslechu a psanému textu a samostatný mluvený ani písemný projev netestují. Ústní zkoušku může představovat rozhovor uchazeče se zkušební komisí, nebo zkoušejícím pouze moderovaná debata mezi několika zkoušenými adepty, součástí může být i samostatná prezentace určitého tématu. U některých zkoušek není při ústní části živý kontakt se zkoušejícím, zkouška probíhá u počítače a nahrávky se online odesílají k vyhodnocení několika externím zkoušejícím. Výstupem celé zkoušky je typicky nejen souhrnné zhodnocení jazykové úrovně, ale i separátní posouzení jednotlivých jazykových dovedností.

Potřebujete certifikát urgentně?

Pro některé zkoušky existuje jen jeden termín ročně (např. Státní jazykové zkoušky), jiné nabízejí velká testovací centra třeba každý druhý měsíc (např. Goethe-Zertifikat), na uspořádání dalších třeba pro celou firmu je dokonce možné se domluvit operativně (např. WiDaF®). Certifikát o absolvování zkoušky máte v ruce někdy hned v den zkoušky (např. Státní jazykové zkoušky), většinou si ale počkáte několik týdnů, a v extrémních případech až půl roku. Pokud tedy na certifikát spěcháte, prověřte si jak nejbližší volný termín, kdy zkoušku můžete vykonat, tak deklarovanou lhůtu pro dodání vlastního certifikátu.

Stačí vám platnost certifikátu 1 až 2 roky nebo se jím budete chtít prokazovat i později?

Většina současných zkoušek má neomezenou platnost, není to ale univerzálním pravidlem. Tvůrci některých zkoušek totiž argumentují, že jazykové kompetence nejde časem jen nabýt, ale i pozbýt, a tak definují omezenou platnost těchto certifikátů, typicky 2 roky, jako u zkoušky WiDaF®. Po uplynutí této doby doporučují přezkoušení, tak aby garantovaná úroveň testovaného odpovídala jeho úrovni aktuální. Jestli se pak např. potenciální zaměstnavatel striktně řídí oficiální platností, nebo vezme na milost i certifikát propadlý, je už jen na něm.

Chcete si zkoušku udělat co nejblíže domova nebo jste ochotní kvůli tomu cestovat do vzdáleného zkouškového centra?

U nejvíce žádaných zkoušek z němčiny můžete vybírat z řady veřejných termínů a míst konání. Často není ani třeba zamířit přímo do specializovaného zkouškového centra, zkoušku totiž můžete vykonat i na půdě jedné z jazykových či jiných škol, kde toto centrum zkoušky pořádá. U zkoušek méně častých je výběr míst menší, omezený třeba i na jediné zkouškové centrum v ČR. Při testování v rámci firem je zase některé zkoušky možné zorganizovat pro zaměstnance hromadně a uspořádat pod taktovkou zkouškového centra přímo na pracovišti ve smluveném termínu. Hromadně se také v rámci programu německé vlády uskutečňují třeba zkoušky DSD na některých základních školách a gymnáziích.

Jakou pokročilost zvolit?

Ještě zbývá jedno důležité rozhodnutí – zařadit se do správné pokročilostní úrovně (bývá jich až 6). Pokud se totiž přeceníte, můžete odejít s prázdnou, pokud se podceníte, vyzvednete si potvrzení o nižší pokročilosti, než byste mohli. Obě rizika omezíte, když se před plánovanou zkouškou zapíšete do kurzu němčiny v kvalitní jazykové škole. Ideální je absolvovat přímo kurz připravující na danou zkoušku, jehož součástí často bývá i test nanečisto. Nemáte-li možnost chodit na specializovaný kurz, pomůže i absolvovat běžný kurz němčiny a konzultovat svou pokročilost s lektorem. Zkušený učitel němčiny Vám bude schopen říct, na jakou úroveň zkoušky realisticky máte, i kde vás nejvíc tlačí bota. Nemáte-li tuto možnost předběžného posouzení někým kvalifikovaným, kdo je pravidelně svědkem vašeho jazykového pokroku, udělejte si alespoň diagnostický test nebo si projděte ukázkovou verzi zkoušky na předpokládané pokročilosti. Ošidný je tento postup v tom, že v některých jazykových kompetencích můžete být výrazně zdatnější než v jiných, přičemž třeba ústní část zkoušky si podomácku nenasimulujete. Výjimkou je zkouška WiDaF®, která vás nejistoty ohledně vhodné úrovně zcela ušetří, protože se podle pokročilostí nečlení, zadání je jednotné pro všechny úrovně a vaši pokročilost udává až dosažený bodový zisk.