Tlumočení němčiny v Břeclavi

Překladatelské agentury, tlumočníci němčiny, soudní tlumočníci němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Břeclavi nabízející tlumočení německého jazyka.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština
  • Důležité upozornění!

    V době od 19.8. nebudu pro překlady k dispozici až do 6.9.
    Děkuji za pochopení

Překlady a tlumočení

angličtiny, češtiny, němčiny

 

Specializace

Jazyk německý

Nejčastější druhy akcí

Tlumočím pro firmy, jednotlivce i úřady včetně tlumočení se soudním ověřením

Pro firmy a organizace

Obchodní jednání, technická jednání, oslovování partnerů, tlumočení při montáži a uvedení zařízení do provozu, tlumočení při provozních zkouškách nových surovin, tlumočení doprovodené (informativní), tlumočení s výjezdem, tlumočení při auditech systémů řízení jakosti, tlumočení na úřadech

Kontaktní údaje

e-mail: ludmila.hornyakova@gmail.com
tel. : 739 311 763

Nejčastější obory

Automobilový průmysl, chemický průmysl, strojírenství, jiná průmyslová odvětví, systémy řízení jakosti, správní a přestupková řízení, projednání dědictví