Překlady němčiny v Opavě

Překladatelské agentury, překladatelé němčiny, soudní překladatelé němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Opavě nabízející překlady německého jazyka.

Mgr. et BcA. Lenka Bartošová

Opava | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Překlady a tlumočení

němčina-čeština

 

Mým jazykovým párem je němčina-čeština v obou směrech.
Překládám texty a tlumočím v oborech nejrůznějšího zaměření. Za dobu své praxe jsem měla možnost setkat se s překlady nejrůznějšího zaměření. Mám zkušenosti s překlady zaměřenými na techniku (lakýrnictví, technologie lakování, lakovací technika, automotiv, nápojová technika, kuchyňská technika a další) dále s překlady smluv a vyjádření soudů, s překlady z oblasti kultury, historie, turismu a cestování a v neposlední řadě z oblasti jezdectví. Překládám také webové stránky a popisy produktů, kde je potřeba lokalizace.
Formální úprava textu odpovídá originálu.
Po domluvě možnost expresního překladu: do 24 hodin
Nabízím také stylistické a jazykové korektury a přepisy textů.
Jako překladatel vím, že je nutné se přizpůsobovat potřebám zákazníků a proto jsou pro mne nová odvětví také atraktivní a mé překlady vždy kvalitní.
Kvalitu překladu zaručuje také možnost spolupráce s korektory, kteří jsou rodilými mluvčími, a také spolupráce s jinými překladateli.
Ceny překladů jsou určovány individuálně v závislosti na komplexnosti textu, jeho délce, nutné rychlosti dodání apod. Neváhejte mne kontaktovat.