Překlady němčiny v Novém Boru

Překladatelské agentury, překladatelé němčiny, soudní překladatelé němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Novém Boru nabízející překlady německého jazyka.

B.Eng. Sonja Perglerová

Nový Bor | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: němčina, čeština

Nabízíme obousměrné překlady čeština-němčina, jakož i překlady z angličtiny. V rámci obsáhlajších projektů zajistíme i překlad do angličtiny.

Překlady provádíme v dvojjazyčném česko-německém týmu, čímž dosahujeme nejvyšší kvality jak po technické, tak po stylistické stránce.