Překlady němčiny v Kroměříži

Překladatelské agentury, překladatelé němčiny, soudní překladatelé němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Kroměříži nabízející překlady německého jazyka.

Mgr. Stanislava Janoušková

Kroměříž | Překladatelka | Mateřský jazyk: Čeština

TECHNICKÉ PŘEKLADY NĚMČINA

 

Specializace na strojírenství a automobilový průmysl

  • SMLOUVY (např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, dohody o mlčenlivosti, pracovní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, všeobecné dodací podmínky)
  • obchodní korespondence
  • technické texty
  • normy
  • standardy
  • lastenhefty
  • montážní pokyny