Překlady němčiny v Bílovci

Překladatelské agentury, překladatelé němčiny, soudní překladatelé němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Bílovci nabízející překlady německého jazyka.

Hana Hajná

Bílovec | překlady a tlumočení | Mateřský jazyk: Čeština

Kvalitně a v termínu

francouzština a němčina

 

Nabízím překlady z těchto jazyků do češtiny:

  • francouzština
  • němčina

(jednoduché nebo krátké texty přeložím i do jazyka, zajistím korekturu rodilým mluvčím)

Největší zkušenosti mám v oboru:

  • doprava a spedice
  • obecné technické texty
  • obecné texty z přírodních věd (medicína, příroda)
  • turistika

Překládám smlouvy, obchodní nabídky, poptávky, popisy, texty do katalogů, firemní a soukromou korespondenci atd.
V případě dostatečné časové rezervy ze strany zákazníka přeložím i rozsáhlejší texty, případně brožury.

Samozřejmostí je mlčenlivost ohledně obsahu vůči třetím stranám.