Překladatelské firmy v Novém Boru dělající němčinu

Překladatelské firmy v Novém Boru nabízející pro německý jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

B.Eng. Sonja Perglerová

Nový Bor | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: němčina, čeština

Snadná komunikace a odborné provedení
překlady, tlumočení, korektury, jazykové konzultace

Pracujeme v česko-německém překladatelském týmu, překlady do němčiny a češtiny jsou u nás vždy prováděny rodilým mluvčím cílového jazyka.

Obdržíte od nás rychlou kalkulaci překladu nebo tlumočení a jsme Vám kdykoli k dispozici pro jakékoli dotazy. Krátké překlady provádíme obratem a u delších se předem domluvíme se na závazném termínu odevzdání.

Pro zákazníka je často obtížné posoudit kvalitu objednaného překladu – především, jestliže cílový jazyk je cizí řečí. Abyste měli jistotu, že obdržíte kvalitní překlad, ve kterém je němčina opravdu němčina, nechte si překlad zhotovit rodilým mluvčím.