Překladatelské firmy v Bílovci dělající němčinu

Překladatelské firmy v Bílovci nabízející pro německý jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Hana Hajná

Bílovec | překlady a tlumočení | Mateřský jazyk: Čeština

Kvalitně a v termínu

francouzština a němčina

 

Při překládání kladu velký důraz na kvalitu obsahu i jazykovou úroveň výsledného textu. Při zpracování nových témat proto vyhledávám informace v literatuře a na internetu, aby byl překlad pro zasvěcené srozumitelný a obsah pokud možno jednoznačný. V případě pochybností přivítám doplňující informace či obrázky od zadavatele, což přispěje ke kvalitní úrovni zpracované zakázky.
Dle možností a dohody se zákazníkem se snažím dodržet i grafický vzhled originálního textu.
Dohodnutý termín a cenu vždy dodržuji.