Němčina v Novém Městě na Moravě

Seznam překladatelů, tlumočníků v Novém Městě na Moravě, kteří vám s němčinou pomohou.

Překladatelé, tlumočníci a korektoři němčiny v Novém Městě na Moravě

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů v Novém Městě na Moravě s hodnocením zákazníků. …  Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout. 

Jaroslava Kozárová

Nové Město na Moravě | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština
Jaroslava Kozárová Nové Město na Moravě

Soudní překladatelka ruštiny a němčiny

Překlady a tlumočení z němčiny, ruštiny do češtiny

 

Proč si vybrat mne
Tlumočím z ruštiny a němčiny i obráceně do obou jazyků už od r. 1975 při různých setkáních, exkurzích, jednáních v rámci škol, města, doma i v zahraničí.

V oblasti překladů překládám z

  • češtiny

do

  • němčiny a ruštiny a obráceně.

Překládala jsem pro jednotlivce i firmy různé

  • smlouvy obchodní, kolektivní, zakládací
  • dohody, jednací řády, …
  • dokumenty osobní, podnikové

Jsem zapsána v rejstříku soudních tlumočníků a překladatelů (rj, nj),
Překládám tedy různé

  • úřední dokumenty: vysvědčení, rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, dokumenty o rozvodu..
  • plné moci: potvrzení o zaměstnání, výpisy z rejstříků,
  • protokoly z jednání s policií: krádeže, dopravní nehody..
  • lékařské zprávy

Překládám rychle a kvalitně
Případné nejasnosti konzultuji přímo se zákazníkem.
Na přání provedu zkrácený překlad. Ceny dle platného ceníku.


Další překladatelé němčiny v Novém Městě na Moravě
Další tlumočníci němčiny v Novém Městě na Moravě
TIP Vyberte si nejlepší překladatele němčiny: Překlady němčiny >Překlady němčiny Nové Město na Moravě