Překlady němčiny v Lelekovicích

Překladatelské agentury, překladatelé němčiny, soudní překladatelé němčiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Lelekovicích nabízející překlady německého jazyka.

Ing. Pavel Nohel, Překlady technické literatury (angličtina, němčina)

Lelekovice | Překladatel | Mateřský jazyk: Čeština

Profesionální překlady technické literatury

Angličtina, Němčina

 

• Překládám anglické a německé odborné texty z technických oborů. Jedná se většinou o návody k obsluze strojů (zemědělských, potravinářských, lesnických, stavebních, komunálních, obráběcích), traktorů, dopravních prostředků, hydraulických mechanizmů, zvedacích čel k nákladním automobilům apod.
• Na základě dlouholeté praxe ve vývoji strojů a zkušebnictví i v samotné překladatelské činnosti nabízím znalost strojírenské problematiky a odborného technického názvosloví. Vycházím z detailního pochopení popisovaných strojních konstrukcí a technologických postupů (v případě specielních strojů po konzultaci se zadavatelem).
• Zvládám rozsáhlé překlady složitých strojů v co nejkratších lhůtách (např. návod ke sběracímu lisu 232 NS textu jsem přeložil za 25 kalendářních dnů).
• Dodržuji grafickou úpravu podle předlohy, popř. v návodu s ilustracemi nahrazuji cizojazyčný text za český.
• V případě stroje, který má části popisu podobné s dříve překládaným, účtuji za plnou cenu jen nové pasáže.