Překladatelské firmy v Sušici dělající němčinu

Překladatelské firmy v Sušici nabízející pro německý jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Antigoné, s.r.o. Mgr. Jan Provazník

Sušice | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: Čeština
  • Důležité oznámení

    Nabízím expresní překlady bez příplatku.

Úřední a soudní překlady, výuka

němčiny a češtiny

 

**Soudní překladatel jazyka německého.
Specializuji se na překlady německých pracovních smluv. Dále překládám úřední dokumenty pro potřeby institucí, např. rodné listy, doklady o uzavření manželství, soudní rozhodnutí, atd.
Kromě právních překladů nabízím individuální výuku německého jazyka.