Překladatelské firmy v Prostějově dělající němčinu

Překladatelské firmy v Prostějově nabízející pro německý jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Jana Jelínková

Prostějov | Soukromá překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Němčina - překlady * tlumočení * výuka

* více než 15 let praxe

 

Největší důraz kladu na kvalitu a profesionalitu, viz reference mých zákazníků. certifikát tlumočení a překlady
Spolehlivost, kvalita, individuální přístup a přiměřená cena překladů a tlumočení jsou velkou předností.
Více než 15 let se věnuji tlumočení a překladům z a do německého jazyka.

Kontaktní údaje

tel.: 777 105 414
email: krosina@seznam.cz

Prohlubovat své jazykové znalosti se snažím

  • nejen sebevzděláváním,
  • ale i dalším studiem.

Nejčastěji překládám

  • odborné technické texty jako např. manuály, katalogy, školení, nejrůznější potokoly atd.
  • hospodářské texty jako například firemní korespondenci, objednávky, reklamace atd.
  • texty nejrůznějšího obsahu jako například firemní prezentace, životopisy, interní řády a jiné

Nejčastěji tlumočím

  • technickou němčinu – při zaškolování pracovníků ve výrobě na výrobních linkách/strojích v Německu i v České republice
  • telefonicky vyřizuji objednávky materiálu i služeb, zajišťuji komunikaci s úřady v Německu a jiné