Překladatelské firmy v Bělkovicích-Lašťanech dělající němčinu

Překladatelské firmy v Bělkovicích-Lašťanech nabízející pro německý jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Zuzana Mikesková

Bělkovice-Lašťany | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Němčina - překlady a tlumočení

kvalitně - rychle - spolehlivě s 20letou praxí

 

Vzhledem k dlouhodobému pobytu v Německu ovládám němčinu na úrovni rodilého mluvčího.
Na základě dlouholeté praxe nabízím překlady a tlumočení v různých oborech.
Nejčastěji pro výrobní a stavební firmy, ale i pro soukromé osoby,
dále dlouhodobě spolupracuji s Mezinárodní Vojtovou společností v oblasti vývojové kineziologie a s nakladatelstvím Albatros Media.

Zákazníci se na mě obracejí opětovně a rádi si mě vybírají přednostně, protože:

  • se na mne mohou spolehnout,
  • jsem precizní,
  • v případě nejasností se doptávám,
  • zpochybňuju případné dvojsmysly / upozorňuju na chyby ve zdrojovém textu,
  • při práci myslím i na další procesy týkající se překladu.

Na zasedáním či jednáních tlumočím téměř simultánně, pokud to podmínky a síla hlasu jednotlivých mluvčí dovolí, takže se nic neztrácí v překladu a jednání je transparentní pro všechny zúčastněné. V případě nejasností si záležitost nechám vysvětlit, abych nepředávala špatně pochopené informace.

Štěpánka Podlešáková – překlady z němčiny

Plzeň 2-Slovany | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština
  • Trošku nestíhám

    přijímám jen zakázky s delším termínem.

Překlady z němčiny

Mgr. Štěpánka Podlešáková

 

Kvalita překladu je pro mě zásadní, proto nenabízím překladatelské služby „rychle a levně“, ale v odpovídajícím časovém rozmezí a za odpovídající ceny. Každému překladu se intezivně věnuji, rešeršuji co možná rozsáhle pojmy a související informace, abych překlad zasadila do správného rámce.

Jsem přesvědčená, že jazykově nadaní rodilí mluvčí mají větší cit pro svůj mateřský jazyk, proto překlady z češtiny do němčiny vždy dávám ke korektuře rodilému mluvčímu německého jazyka.