Němčina pro lékařskou praxi B2/C1

LPS201906 | Kód kurzu
11.01.2019 | poslední aktualizace
Němčina pro lékařskou praxi B2/C1 - Kurz němčiny - Hradec Králové
Specializovaný kurz zaměřený na odbornou medicínskou terminologii pro lékaře, praktická témata daných oborů a německou gramatiku užitou v praxi. Kurz připraví studenty na práci ve zdravotnictví v německy mluvících zemích. Malá skupinka.
Jazyková škola Hradec Králové | Hradec Králové | Jizní 870/2, 50003 Hradec Králové

Kontakty

Druh kurzu

  • Skupinový docházkový kurz pro veřejnost

Cena

4999 Kč | cena kurzu
2-8 studentů ve skupině

Pokročilost

  • B2 - Vyšší-středně pokročilý | vstupní požadavky na pokročilost
  • C1 - Pokročilý

Rozsah výuky

30 lekcí (1x2 lekce) | 45 minut
výuka pravidelně každý týden
půlroční (semestrální) (přesně 4 měsíce 4 dny)

Rozvrh hodin výuky

Večerní kurz
Čtvrtek 19:30 – 21:00

Termín

Kurz probíhá
14.2.2019 | začátek kurzu
20.6.2019 | konec kurzu

Proč si vybrat tento kurz němčiny

Kurz připraví učastniku na práci ve zdravotnictví v německy mluvících zemích. Při výuce je kladen důraz na zopakování a prohloubení základní německé gramatiky a následné rozšíření těchto znalostí potřebných ke zvládání nejběžnějších situací v reálném a pracovním světě.
Odborné výklady anamnestických témat, představení pacienta (Patientenvor­stellung), psaní lékařských zpráv a dopisů, analýza odborné německé zdravotnické dokumentace, odborné poslechy ze zdravotnického prostředí, rozvoj písemného projevu, aktivní a pasivní čtení zdravotnických textů, komunikace s pacientem, s kolegya příbuznými – procvičování dialogů.
Všechna výše uvedená témata jsou zároveň přípravou ke zkoušce Deutsch Medizin.

Lektořikurzu

Seznam lektorů, kteří zpravidla vyučují tento kurz. Pokud máte zájem o výuku konkrétním lektorem, informujte se na možnost ukázkové hodiny s tímto lektorem.

Učebniceapomůcky

Seznam učebnic a pomůcek, které budete v průběhu kurzu potřebovat
TIP Na oborovém portálu Jazykovky.cz naleznete informace o jazykových školách: Jazyková škola > Jazyková škola Hradec Králové > Výuka němčiny Hradec Králové