Němčina pro (falešné) začátečníky

NJ fal zač | Kód kurzu
17.09.2019 | poslední aktualizace
Němčina pro (falešné) začátečníky - Kurz němčiny - Olomouc
Kurz pro falešné začátečníky je určen tzv. „věčným“ studentům nebo studentům, kteří již němčinu nějaký pátek neměli a přejí si oprášit své znalosti. Interaktivní forma, vysoká kvalita výuky a motivovaní studenti. Kurz je veden profesionálním lektorem.
Centrála Olomouc | Olomouc | Družební 769/2D

Kontakty

Druh kurzu

  • Skupinový docházkový kurz pro veřejnost

Cena

2900 Kč | cena kurzu
3-4 studentů ve skupině
  • Cena v sobě zahrnuje: letní kurz
  • Cena nezahrnuje: materiály k výuce, ze začátku je lze kopírovat, popř. se můžeme domluvit na zprostředkování nákupu učebnice
Poznámka: Kurz bude navazovat v únoru klasickou semestrální výukou.

Pokročilost

  • A0 - Úplný začátečník | vstupní požadavky na pokročilost
  • A0+ - Falešný začátečník

Rozsah výuky

16 lekcí (1x2 lekce) | 45 minut
výuka pravidelně každý týden
čtvrtletní (přesně 3 měsíce 28 dní)

Rozvrh hodin výuky

Odpolední kurz
Čtvrtek 15:30 – 17:00

Termín

Kurz začíná: za 14 dní
3.10.2019 | začátek kurzu
31.1.2020 | konec kurzu

Proč si vybrat tento kurz němčiny

Naše kurzy vedou profesionální a zkušení lektoři, kteří mají perfektně zmapované potřeby svých studentů. Proto je každý kurz unikátní. Malé skupinky (o počtu max. 4 lidí) jsou živnou půdou pro efektivní práci, ke slovu se dostanou všichni a zároveň jsou jejich potřeby dobře vyslyšeny. Přátelská a pracovní atmosféra je podpořena mutlimediálními pomůckami, které výuku příjemně osvěží, ale nepřehluší lidský faktor, na který klademe při výuce důraz. Přijďte se přesvědčit a zdarma navštivte jednu lekci. U nás již zůstanete.

Lektořikurzu

Seznam lektorů, kteří zpravidla vyučují tento kurz. Pokud máte zájem o výuku konkrétním lektorem, informujte se na možnost ukázkové hodiny s tímto lektorem.

Učebniceapomůcky

Seznam učebnic a pomůcek, které budete v průběhu kurzu potřebovat
TIP Na oborovém portálu Jazykovky.cz naleznete informace o jazykových školách: Jazyková škola > Jazyková škola Olomouc > Výuka němčiny Olomouc