Němčina v Novém Boru

Seznam překladatelů, tlumočníků v Novém Boru, kteří vám s němčinou pomohou.

Překladatelé, tlumočníci a korektoři němčiny v Novém Boru

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů v Novém Boru s hodnocením zákazníků. …  Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout. 

B.Eng. Sonja Perglerová

Nový Bor | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: němčina
B.Eng. Sonja Perglerová Nový Bor

Snadná komunikace a odborné provedení
překlady, tlumočení, korektury, jazykové konzultace

Pracujeme v česko-německém překladatelském týmu, překlady do němčiny a češtiny jsou u nás vždy prováděny rodilým mluvčím cílového jazyka.

Obdržíte od nás rychlou kalkulaci překladu nebo tlumočení a jsme Vám kdykoli k dispozici pro jakékoli dotazy. Krátké překlady provádíme obratem a u delších se předem domluvíme se na závazném termínu odevzdání.

Pro zákazníka je často obtížné posoudit kvalitu objednaného překladu – především, jestliže cílový jazyk je cizí řečí. Abyste měli jistotu, že obdržíte kvalitní překlad, ve kterém je němčina opravdu němčina, nechte si překlad zhotovit rodilým mluvčím.


Další překladatelé němčiny v Novém Boru
Další tlumočníci němčiny v Novém Boru
TIP Vyberte si nejlepší překladatele němčiny: Překlady němčiny >Překlady němčiny Nový Bor