Korektury němčiny

Překladatelské agentury, sdružení překladatelů a tlumočníků, jednotlivci nabízející korektury německého jazyka.

Channel Crossings - překlady a tlumočení

Channel Crossings, s.r.o. | Praha 8, Karlín | Překladatelská agentura
Překladatelská agentura Channel Crossings - překlady a tlumočení Praha 8

Spolehlivý partner pro firmy i jednotlivce,

pro malé i velké, pro polygloty i začátečníky

Nabízíme korektury překladů odborným korektorem, slohovou korekturu, předtiskovou korekturu, příp. korekturu textu rodilým mluvčím

EKO Překlady s.r.o.

Praha 4, Michle | Překladatelská agentura
Překladatelská agentura EKO Překlady s.r.o. Praha 4

Profesionální překlady a korektury

za EKO-nomické ceny

Korektury provádíme v MS Word a v editovatelných PDF formou zvýraznění změn a vkládání poznámek a komentářů.
Poskytujeme též předtiskové korektury.

TIP Sledujte zkušenosti studentů s konkrétními jazykovými školami. Zde ještě nějaký text až do konce řádku. Další řádek textu

Chicory s.r.o.

Brno-střed | Překladatelská agentura
Překladatelská agentura Chicory s.r.o. Brno-střed

Chicory

překlady a tlumočení

Pro všechny jazykové mutace nabízíme jazykové a odborné korektury prostřednictvím rodilých mluvčích a odborníků na danou oblast.
Jazyková korektura rodilým mluvčím
Slohová korektura jazykovým korektorem
Odborná korektura specialistou v oboru
Předtiskové korektury
Základní korektura prováděné odpovědným pracovníkem je součástí každé překladatelské práce.
Pokud je text určen k publikaci, prezentaci na internetu apod., doporučujeme ještě další revizi překladu nezávislým překladatelem-korektorem, který je znalý zdrojového i cílového jazyka.
Doporučujeme na závěr text zkontrolovat rodilým mluvčím.

Cvrkal - překlady s.r.o.

Jihlava | Překladatelská agentura
Překladatelská agentura Cvrkal - překlady s.r.o. Jihlava

Překlady, tlumočení a korektury

angličtiny, češtiny a dalších 19 jazyků

Důležité texty si zaslouží nejen překlad překladatelem, byť je na vysoké úrovni a disponuje odbornými i jazykovými znalostmi. Za účelem dosažení maximální kvality Vám na přání rádi poskytneme rovněž služby našich rodilých mluvčích, odborných a stylistických korektorů.

  • Spolupracuje se soudními tlumočníky
  • Překlady a tlumočení
TIP Sledujte zkušenosti studentů s konkrétními jazykovými školami. Zde ještě nějaký text až do konce řádku. Další řádek textu

Aspena, s.r.o.

Sídlo Brno | Brno-střed | Překladatelská agentura
Překladatelská agentura Aspena, s.r.o. Brno-střed

Překlady, tlumočení a lokalizace

50+ světových jazyků

Provádíme jazykové a odborné korektury prostřednictvím rodilých mluvčích a odborníků na danou oblast.

Aspena, s.r.o.

Pobočka Praha | Praha 4, Nusle | Překladatelská agentura
Překladatelská agentura Aspena, s.r.o. Praha 4

Překlady, tlumočení a lokalizace

ASPENA | o třídu výš

Provádíme jazykové a odborné korektury prostřednictvím rodilých mluvčích a odborníků na danou oblast.

TIP Sledujte zkušenosti studentů s konkrétními jazykovými školami. Zde ještě nějaký text až do konce řádku. Další řádek textu

Překladatelna.cz

Dolní Břežany | Překladatelská agentura
Překladatelská agentura Překladatelna.cz Dolní Břežany

Překladatelna.cz

Profesionální překlady za skvělé ceny

Opravy překladů textů, tj. korektury probíhají u nás prostřednictvím emailové nebo telefonické komunikace tímto způsobem:

  1. stanovení rozsahu korektury na základě určení počtu NS korigovaného textu (od 1 NS zaokrouhleno na desetiny NS)
  2. ve většině případů můžeme nabídnout korekturu rodilým mluvčím nebo korekturu profesionálního překladatele, zákazník si vybere preferovanou variantu
  3. stanovení ceny za korekturu a její potvrzení ze strany zákazníka
  4. určení termínu vyhotovení korektury
  5. poskytnutí podkladů pro korekturu textů (zdrojový i cílový text)
  6. Vyhotovení korektury v domluveném termínů a zaslání zákazníkovi na email.

Ing Eva Hořejší

Dvůr Králové nad Labem | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština
Ing Eva Hořejší Dvůr Králové nad Labem

Překladatelská činnost

angličtina, němčina, ruština, polština

 

Nabízím korektury již přeložených textů z EN, DE, RU, PL do CZ i korektury původních českých textů.

TIP Sledujte zkušenosti studentů s konkrétními jazykovými školami. Zde ještě nějaký text až do konce řádku. Další řádek textu

AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.

Kopřivnice | Jazyková škola
Jazyková škola AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o. Kopřivnice

AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.

Přinášíme POZNÁNÍ do světa jazyků

Provádíme jazykové a odborné korektury prostřednictvím rodilých mluvčích a odborníků na danou oblast.

Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Brno-střed | Jazykové centrum
Jazykové centrum Jazykové centrum Correct, s.r.o. Brno-střed

Překládáme, korigujeme. Correctně!

Sem a tam. Tam a zpět. 25 jazyků v centru Brna.

Realizujeme kvalitní jazykové korektury textů v češtině i dalších cizích jazycích. Vaše texty, propagační materiály, firemní dokumenty, manuály a další písemnosti prohlédneme v několika rovinách.

Nabízíme gramatickou a pravopisnou korekturu, stylistickou korekturu a kompletní předtiskovou korekturu.

Máme příznivé ceny jazykových korektur.

Rádi Vám zdarma vyhotovíme kalkulaci korektury na míru.

TIP Sledujte zkušenosti studentů s konkrétními jazykovými školami. Zde ještě nějaký text až do konce řádku. Další řádek textu

A-tradi Mgr. Martina Vašková

Dačice | Překladatelská agentura
Překladatelská agentura A-tradi Mgr. Martina Vašková Dačice

A-tradi - profesionální překladatelské služby

Vaše želízko v ohni při komunikaci se světem

Provádíme korektury textů jakýchkoli typů dokumentů psaných v češtině nebo v cizím jazyce. Tyto služby výrazným způsobem zvyšují kvalitu přeloženého textu a jsou zpracovávány rodilými mluvčími a odborníky na danou problematiku.

Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb.

Samotná korektura textu vyžaduje především výbornou znalost jazyka, v jakém je text napsaný. Stylistická úprava textu obnáší standardizaci neobvyklých větných vazeb, sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v celém textu, úpravu slovosledu, předložkových vazeb, eliminace významově nadbytečných slov a tvarů apod.

Při korektuře se dříve hodně využívalo porovnávání daného textu a rukopisu, ale osvědčila se také forma náslechová, kdy jeden korektor text četl a druhý prováděl korekturu. Tento postup se dal samozřejmě praktikovat pomocí diktafonu. V dnešní době ale málokterý autor dodává texty psané rukou, vše je již převedeno do tiskové podoby na počítači, a tak se náslechová korektura či korektura porovnávání textu a rukopisu v podstatě neprovádí.

GRAFICON, spol. s r.o.

Praha 1, Nové Město | Překladatelská agentura
Překladatelská agentura GRAFICON, spol. s r.o. Praha 1

Komplexní překladatelské a tlumočnické služby

od zkušených profesionálů a rodilých mluvčích.

Při překladech je korektura většinou součástí ceny – výjimku tvoří jazyky, které jsou méně časté (vyjma arabštiny, kde je korektura v ceně). Za další korekturu či za pouhou korekturu dodaného textu je možné si připlatit.

  • Překlady a tlumočení
TIP Sledujte zkušenosti studentů s konkrétními jazykovými školami. Zde ještě nějaký text až do konce řádku. Další řádek textu